فیلم آموزشی  نکته وتست نوروسایکولوژی 1401

در دورهدوره آنلاین نکته وتست نوروسایکولوژی 1401،تست و نکات مهم درس نوروسایکولوژی به صورت سازماندهی شده، بررسی میشود.

person-add 120 نفر
12 ساعت
400,000 تومان
زمان برگزاری کلاس آنلاین : برگزار شده
معرفی استاد توصیه استاد توضیحات و سرفصل‌ها

پیشنیاز ندارد
سرفصل ها، همه ی سرفصل های این درس را شامل میشود

بیشتر
کمتر
نظرات
ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)