فیلم آموزشی  نکته وتست  روانشناسی رشد1401

در دوره آنلاین نکته وتست روانشناسی رشد 1401،تست و نکات مهم درس روانشناسی رشد به صورت سازماندهی شده، بررسی میشود.

person-add 129 نفر
12 ساعت
400,000 تومان
زمان برگزاری کلاس آنلاین : برگزار شده
معرفی استاد توصیه استاد توضیحات و سرفصل‌ها

پیشنیاز ندارد
سرفصل ها، همه ی سرفصل های این درس را شامل میشود

بیشتر
کمتر
نظرات
ایجاد نظر جدید

نظرات شما (1)

عالی

مشاهده بیشتر