دوره آموزش ریاضیات پایه 1

تدریس ریاضیات پایه و مفاهیم مهم و کاربردی ریاضی برای حل مسایل دروس برق توسط استاد توسلی برای داوطلبان و دانشجویان کنکور ارشد و داوطلبان آزمون استخدامی با ساده ترین روش

person-add 93 نفر
10:00
600,000 تومان
زمان برگزاری کلاس آنلاین : فیلم آموزشی
معرفی استاد توصیه استاد توضیحات و سرفصل‌ها

اطلاعات ریاضی پایه 2 را از این لینک بررسی کنید .

متاسفانه داوطلبان کنکور در دروس اصلی تخصصی خود از ضعف ریاضیات پایه ی خود خیلی ضربه میخورند .و یکی از دغدغه ی آن ها تقویت پایه ی ریاضی است .

به این منظور تصمیم گرفته شد دوره ی ریاضی پایه 1 و ریاضی پایه 2 تدریس شود .

در دوره ی ریاضی پایه 1 مباحث زیر تدریس و تمرین می شود و به جرات می توان گفت با شرکت در این دوره ، در هیچ درسی به خاطر ضعف پایه ریاضی به مشکل نخواهید خورد .

لازم به ذکر است مباحث حد ، مشتق و انتگرال نیز در دوره ریاضی پایه 2 تدریس خواهد شد .

 

این دوره مخصوص چه کسانی است :

داوطلبان کنکور ارشد

داوطلبان آزمون استخدامی

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

سرفصلهای ریاضی پایه 1 :

فصل اول : عبارتهای جبری

جلسه اول : ریشه و توان

جلسه دوم : اتحاد و تجزیه

جلسه سوم : تعیین علامت و نامعادله

فصل دوم : قدر مطلق

جلسه چهارم : تابع قدر مطلق  و رسم نمود ارهای قدر مطلق

فصل سوم : معادله درجه 2

جلسه پنجم : حل معادله درجه 2 ، روابط ضرایب و ریشه ها ، ساخت معادله درجه 2 ، رسم تابع درجه 2

فصل چهارم : توابع نمایی و لگاریتم

جلسه ششم : توابع لگاریتمی ، نمایی ، روابط مهم لگاریتم و رسم نمودار نمایی و لگاریتم

فصل پنجم : تابع

جلسه هفتم : تعریف تابع ، دامنه و برد توابع

جلسه هشتم : توابع خاص ( همانی ، ثابت و خطی و پایه )

جلسه نهم : ترکیب توابع

فصل ششم : اعمال جبری و ترکیب توابع ، رسم نمودار

جلسه دهم : تساوی دوتابع ، اعمال جبری

جلسه یازدهم :رسم نمودار به روش انتقال ئ انبساط و انقباض

جلسه دوازدهم : رسم توابع مهم (تابع خطی ، درجه 2 ، درجه 3 ، قدرمطلق ، گویا ، رادیکالی و مثلثاتی )

فصل هفتم : مباحث پایه ای مثلثات

جلسه سیزدهم : نسبتهای مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه ، روابط بین نسبتهای مثلثاتی ، رادیان و درجه ، نسبتهای مثلثاتی زاویه های مشهور

فصل هشتم : دایره مثلثاتی

جلسه چهاردهم : دایره مثلثاتی ، نسبتهای مثلثاتی روی دایره ف روابط تکمیلی مثلثاتی

فصل نهم : رسم توابع مثلثاتی

جلسه پانزدهم: توابع متناوب ، رسم توابع sin ، cos  با توان یک ، رسم توابع sin , cos  با توان بیشتر از یک

جلسه شانزدهم :  رسم توابع tan , cot

فصل دهم : روابط بین نسبتهای مثلثاتی

جلسه هفدهم : یادآوری روابط بین نسبتهای مثلثاتی ، نسبتهای مثلثاتی کمان 2α و فرمول طلایی مثلثات

فصل یازدهم : معادلات مثلثاتی

جلسه هجدهم : محاسبه ریشه های معادله مثلثاتی از روی نمودار

جلسه نوزدهم : معادلات خاص سینوسی ، کسینوسی و تانژانتی و کتانژانتی

بیشتر
کمتر
نظرات
ایجاد نظر جدید

نظرات شما (0)