قبولی تضمینی با طرح بیمه کنکور ارشد برق

قبولی تضمینی کنکور ارشد برق با موسسه لایوآموز . موسسه لایو آموز با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوزه کنکور ارشد و دکتری مهندسی برق با توجه به نتایجی که در سال های گذشته در برگزاری دوره های آموزشی کنکور ارشد و دکتری برق داشته به این باور رسیده که اگر دانشجو با برنامه و نقشه راه ما برای کنکور ارشد و دکتری مطالعه کند حتما به نتیجه مورد نظر میرسد.