دوره‌های آمادگی آیلتس

مدرس : رسول برقی


هدف از این دوره ها آموزش مهارت ها و تکنیک های لازم برای شرکت در آزمون آیلتس می باشد. به منظور تمرکز بیشتر بر روی مهارتهای مختلف آیلتس، دوره های آمادگی آیلتس به 4 دوره تقسیم می شوند که در آن هر مهارت بصورت مجزا و در 10 تا 21 جلسه تدریس می شود. کلیه مهارت های چهارگانه آیلتس توسط استاد برقی تدریس می شوند.