مشاوره رایگان

نحوه اجرای فیلم ها

برای فعالسازی کد در اولین مرتبه نیاز به اتصال اینترنت می باشید ولی دفعات بعدی نیازی به اتصال به اینترنت نمی باشد.

راهنمای ثبت نام و خرید محصول

نحوه ورود به کلاس آنلاین