نحوه اجرای فیلم ها

برای فعالسازی کد در اولین مرتبه نیاز به اتصال اینترنت می باشید ولی دفعات بعدی نیازی به اتصال به اینترنت نمی باشد.

راهنمای ثبت نام و خرید محصول

نحوه ورود به کلاس آنلاین