Streams part2 - تحولات Java 8


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت از سری آموزشی تحولات Java 8 مبحث Stream را ادامه خواهیم داد و متدهای پرکاربرد بیشتری را بررسی خواهیم کرد .