Optional - تحولات Java 8


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت از سری آموزشی تحولات Java 8 کلاس Optional را بررسی خواهیم کرد . کلاس Optional به ما کمک می کند تا حد ممکن از NullPointerException جلوگیری کنیم .