Functional Interfaces part1 - تحولات Java 8


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

همانطور که در جلسات قبل مشاهده کردید ما با Functional Interface ها آشنا شدیم . در این جلسه قصد داریم بررسی Fucntional Interface های جدید و پرکاربردی که به Java 8 اضافه شدند را آغاز کنیم و اینترفیس Predicate را بررسی خواهیم کرد.