Lambda Expressions - تحولات Java 8


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت از سری آموزشی تحولات Java 8 قصد داریم Lambda Expressions را مورد بررسی قرار دهیم و همچنین مثالی از کاربرد Lambda Expressions در اندروید خواهیم زد و خواهیم دید چگونه در Android Studio کدهای مربوط به Java 8 را بنویسیم .