Class - آموزش شی‌گرایی در جاوا ویژه برنامه‌نویسان اندروید

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت با مفهوم کلی شی گرایی ، کلاس ، اجزای کلاس و نمونه سازی آشنا خواهیم شد و همچنین انواع داده ای اولیه و ارجاعی و تفاوت های اساسی میان آنها بررسی خواهد شد .