Intent filters part2 - آموزش کار با Intent ها در اندروید


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت از سری آموزشی کار با Intent ها در اندروید بخش دوم مبحث intent-filter ها را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه هنگام باز کردن یک لینک ، اپلیکیشن ما هم در لیست پیشنهادی اپلیکیشن هایی که می توانند این کار را انجام دهند قرار گیرد.