Intent filters part1 - آموزش کار با Intent ها در اندروید


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت از سری آموزشی کار با Intent ها در اندروید بررسی مبحث جدید و مهمی تحت عنوان intent-filter را آغاز می کنیم . به واسطه ی intent-filter ها می توانیم incoming intent ها را مدیریت کنیم .