ACTION_DIAL - آموزش کار با Intent ها در اندروید


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت از سری آموزشی کار با Intent ها در اندروید خواهیم دید که چگونه به واسطه ی Intent ها می توانیم با هدف تماس با شماره ای که در برنامه ی ما مشخص شده است به برنامه ای منتقل شویم که از طریق آن بتوانیم با شماره ی مورد نظر تماس بگیریم .