جلسه دوم- قسمت دوم - کلاس آنلاین آمار و روش تحقیق


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه: