خطی سازی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه از کلاس مبحث خطی سازی معالدات دیفرانسیل مرتبه اول را با کمک تغییر متغیر آموزش میدهیم و چند مثال و دو تست از کنکور ارشد را حل میکنیم