معادلات دیفرانسیل قابل تبدیل به جداشدنی با تغییر متغیر


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه با کمک تغییر متغیر معادلات را به معادلات جداشدنی تبدیل میکنیم