معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این فیلم در رابطه با معادله دیفرانسیل خطی و غیر خطی آموزش میدهیم و شما بعد از این جلسه قادر خواهید بود معادله دیفرانسیل خطی و غیر خطی را بشناسید.