فرم معادلات دیفرانسیل - فیلم آموزشی معادلات دیفرانسیل


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این قسمت با انواع فرم های معادلات دیفرانسیل آشنا میشوید که به دو فرم مشتقی و فرم دیفرانسیلی تقسیم بندی میکنیم.