جلسه 2-7 قضیه جمع آثار - آموزش مدار الکتریکی کامپیوتر


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مروری بر مفاهیم یاد گرفته شده - جمع آثار- ارتباط آرایش مدار با درصد توان مصرفی المان. در کل 2 مثال و 7 تست کنکور ارشد برق هم در این فیلم حل شد.

مدت این فیلم 2 ساعت و 3 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 4 ساعت و نیم می باشد. در این فیلم به حل تست های کنکور ارشد برق و کامپیوتر و سوالات تالیفی جمع آثار، معادل تونن و نورتن و شبکه های خطی مقاومتی پرداخته شد و ارتباط ارایش مدار با در صد توان مصرفی المان برای مقاوت های سری و موازی گفته شد که برای مقاومت های سری درصد توان که مقاومت مصرف می کند نسبت مستقیم با مقاومت دارد ولی برای مقاومت های موازی هرچه مقاومت بیش تر باشد توان کم تری مصرف می کند.