جلسه 20 حل تست مدارهای مرتبه اول


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

ادامه حل تست های مرتبه اول . در کل 1 مثال و 14 تست کنکور کارشناسی ارشد برق و کامپیوتر و 1 تست دکتری  در این فیلم حل شد.

مدت این فیلم 2 ساعت و 15 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 5 ساعت می باشد. در این فیلم به ادامه حل تست های مدارات مرتبه اول پرداخته شد.