جلسه 2-9 مقاومت غیرخطی - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مدارات مقاومتی غیرخطی - اتصال دو مدار - روش سیگنال کوچک تحلیل مدارات غیرخطی - تعیین رابطه تعادلی با روش ترسیمی. در کل 1 مثال و 10 تست کنکور ارشد برق و کامپیوتر در این فیلم حل شد.

مدت این فیلم 2 ساعت و 24 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 5 ساعت می باشد. در این فیلم به ادامه حل تست های مقاومت غیرخطی در مدارهای الکتریکی کنکور کارشناسی ارشد برق و کامپیوتر پرداخته شد. در ادامه روش سیگنال کوچک تحلیل مدارات غیرخطی بیان شد. ما می دانیم جمع آثار برای مدارات خطی قابل بیان است اما در مدارات غیرخطی اگر دامنه منبع ac خیلی کوچک تر از دامنه منبع dc باشد می توان از روش جمع اثار رفت که  ادامه فیلم حل مثال و تست های کنکور کارشناسی ارشد برق و کامپیوتردر مورد تحلیل سیگنال کوچک انجام شد.

توجه:

دانشجویان کامپیوتر از این مبحث سوال کمی در کنکور برای شما مطرح شده است و می توانید از این مبحث عبور کرده و پس از اتمام درس مدار این فصل را مطالعه کنید که بیش تر مفاهیم تونن و نورتن می باشد و نکات جدیدی ندارد.