جلسه 1-9 مقاومت غیرخطی - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مدارات مقاومتی غیرخطی - تروش های تحلیل مدارات غیرخطی ( 1- روش عددی 2- روش ترسیمی ). در کل 2 مثال و 7 تست کنکور ارشد برق هم در این فیلم حل شد.

مدت این فیلم 2 ساعت و 13 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 4 ساعت می باشد. در این فیلم به توضیح کامل در مورد مفاهیم مقاومت های غیرخطی در مدارهای الکتریکی کنکور ارشد پرداخته شد که به دو روش عددی و ترسیمی قابل حل است. در روش عددی بدون ساده سازی kvl و kcl می زنیم و یا از دید المان غیرخطی نگاه می کنیم در روش ترسیمی به ما نمودار و مشخصه المان غیرخطی را می دهند و با معادله مدارمان قطع می دهیم. در این قسمت از فیلم تدریس شده به حل مثال و تست های کنکور کارشناسی ارشد برق و کامپیوترپرداخته شد.

توجه:

دانشجویان کامپیوتر از این مبحث سوال کمی در کنکور برای شما مطرح شده است و می توانید از این مبحث عبور کرده و پس از اتمام درس مدار این فصل را مطالعه کنید که بیش تر مفاهیم تونن و نورتن می باشد و نکات جدیدی ندارد.