مشاوره رایگان

جلسه 1-10 معادلات دیفرانسیل

مباحث تدریس شده در این جلسه:

معادلات دیفرانسیل - تابع پله - انتگرال و مشتق تابع پله - تابع ضربه - انتگرال تابع ضربه - خواص مهم تابع ضربه - مشتقات تابع ضربه - معادله دیفرانسیل معمولی خطی با ضرائب ثابت مرتبه n - پاسخ همگن - پاسخ خصوصی - پاسخ کامل - پاسخ ورودی صفر - پاسخ حالت صفر - محاسبه جواب همگن - تشکیل معادله همگن - معادله مشخصه معادله دیفرانسیل - فرم جواب همگن با توجه به فرکانس طبیعی معادله مشخصه - توضیحات تکمیلی برای فرکانس طبیعی.

مدت این فیلم 2 ساعت و 7 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 4 ساعت می باشد. در این فیلم قبل از پرداختن به مباحث معادله دیفرانسیل به معرفی توابع و سیگنال های مهم پرداخته شد و بعد از آن به توضیح کامل در مورد مفاهیم معادلات دیفرانسیل در مدارهای الکتریکی کنکور ارشد پرداخته شد و مثال های زیادی ازاین مباحث حل شد. بخش شماره 1 : فیلم ضبط شده آموزشی

سلام هادی توسلی هستم این بخش مربوط به فیلم ضبط شده آموزش کامل مدار 1 همراه با حل تست است که ابتدا شما باید این فیلم و ویدیو ها را مطالعه کنید. تست های جدیدتر و تکمیلی در بخش بعدی تحیلی و بررسی شده اند.

4
جلسه 4 رابطه تعادلی نمایش رایگان
6
جلسه 6 تونن و نورتن نمایش رایگان
42
جلسه 2-31 نمایش رایگان

در این بخش جلسات آنلاین حل تست و رفع اشکال ضبط شده برای دانلود قرار داده شده است. تست های ارشد و دکتری بعد از 97 در این بخش حل میشود. همچنین تستهای خیلی قدیمی و چالشی را در جلسات این بخش مورد حل بررسی قرار میدیم. توصیه میشود جلسات این بخش را پس از مطالعه و تسلط به عنوان تمرین بیشتر مورد مطالعه قرار دهید.

جلسات حل تست ترم تابستان 98 در این بخش قرار میگیرد

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.