جلسه 2-8 مرور و رفع اشکال مباحث قبل - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مدت این فیلم 1 ساعت و 41 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 3 ساعت می باشد. در این فیلم مدار الکتریکی به مرور و رفع اشکال مباحثی که تا کنون تدریس شده است و تست های کنکور کارشناسی ارشد پرداخته شد.