جلسه 1-8 تقارن در مدار الکتریکی - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

مباحث تدریس شده در این جلسه:

تقارن در مدارهای الکتریکی - تقارن در شبکه های متناهی - مقاومت معادل از دو سر خط تقارن در شبکه های متناهی - مقاومت معادل از دو سر خط  تقارن در شبکه های نا متناهی. در کل 3 مثال و 7 تست کنکور ارشد برق هم در این فیلم حل شد.

مدت این فیلم 1 ساعت و 48 دقیقه می باشد و زمان پیشنهادی برای دیدن این فیلم 4 ساعت می باشد. در این فیلم به توضیح کامل در مورد مفاهیم تقارن در مدارهای الکتریکی کنکور ارشد پرداخته شد که اگر مدار نسبت به محوری متقارن باشد می توان با ساده سازی هایی که در این قسمت از فیلم تدریس شده به محاسبه جریان یا ولتاژ و یا مقاومت تونن پرداخت که به صورت کامل انواع حالت های مختلف بررسی شده است.