حل تست تونن و نورتن


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه تست های تالیفی تا پابان مبحث تونن و نورتن و جمع آثار کار شد