حل تست مدار مقاومتی و تونن و نورتن - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه سوالات اضافی مربوط به تست های ارشد 98 و دکتری 98 مرور و حل شد