جلسه 1_1_10 معادلات دیفرانسیل


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه به بررسی چاسخ حالت صفر و پاسخ ورودی صفر در مدارات LTI پرداخته شد و چند مثال و تست از کنکور کارشناسی ارشد تحلیل شد.