جلسه 7-آموزش دیود و حل تست دیود  - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه هفتم
آموزش دیود و حل تست دیود 
در فیلم این جلسه دیود و مدارات دیودی به طور کامل آموزش داده شد و سوالات کنکور ارشد از قدیم تا سال 97 حل و تحلیل شد