جلسه 1-1 -​​​​​​​مقدمه و روال کار  - فیلم آموزشی مدار الکتریکی ۱ - کلاس آنلاین مدار الکتریکی 1

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه اول 
مقدمه و روال کار 
در این جلسه مروری بر سوالات کنکور سال گذشته کردیم و نظرات دانشچویان را در رابطه با نحوه مطالعه و...  جویا شدیم