مشاوره رایگان

جلسه 3-1

جلسه اول قسمت سومبخش شماره 1 : منبع جریان

در این بخش فیلم جلسات مربوط به آپ امپ که از سال گذشته می باشد قرار گرفته است.

در این بخش فیلم جلسات فیدبک از ترم 96 برای دانلود قرار گرفته است.

فیلم جلسات پاسخ فرکانسی مربوط به ترم 96

فیلم مربوط به ترم 96 در این قسمت قرار گرفته است

در این قسمت مباحث مربوط به سوینگ از ترم 96 قرار گرفته است

این قسمت مربوطه به فیلم های تقویت کننده توان ترم 96 می باشد.

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه آموزشی لایوآموز می باشد.