جلسه 1-2 آشنایی با ترانزیستور bjt - فیلم آموزشی الکترونیک ۱ - کلاس آنلاین الکترونیک

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این فیلم به مرور کلی انواع ترانزیستورها در سطح آشنایی سطحی پرداخته شد و سپس ترانزیستورهای bjt را شروع کردیم. ساختار ترانزیستورهای bjt و پایه های آن ( امیتر و بیس و کلکتور ) و ترانزیستورهای npn و  pnp معرفی شد. در ادامه خلاصه ای از ساختار فیزیکی ترانزیستور و حرکت الکترون ها و حفره ها و نواحی کار از نظر فیزیک الکترونیک با زبان ساده آموزشی داده شد و همچنین یک مدل آب برای شبیه سازی عملکرد ترانزیستور ارائه شد که  مدل مفهوم نواحی کار ترانزیستور را عمیقا درک خواهید کرد.