جلسه 2-19-حل تست های متنوع از محاسبه میدان مغناطیسی توزیع جریان


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه 2-19-حل تست های متنوع از محاسبه میدان مغناطیسی توزیع جریان