جلسه 12 حل تست های متنوع از بخش هادی ها و جریان الکتریکی دایم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

جلسه 12