آموزش طراحي کنترلر - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

آموزش روند طراحي کنترلر در عمل با استفاده از شبيه سازي Matlab