قوانین طلایی نمودار بودی - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

قوانين طلايي براي حل سوالات نمودار بودي بدون حل و در کمتر از 60 ثانيه