محاسبه خطاي حالت ماندگار - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

آموزش نحوه محاسبه خطاي حالت ماندگار در کنترل خطي