معرفي کنترلرهاي PID - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در اين جلسه روند حل سوالات تعيين کنترلر تدريس شده و در ادامه مشخصات کنترلرهاي تناسبي، تناسبي انتگرالي، و تناسبي مشتقي و تناسبي انتگرالي مشتقي معرفي شده است.