جلسه اول حل تمرین - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی

مباحث تدریس شده در این جلسه:

کلاس آنلاین رفع اشکال و حل تست فصل اول کنترل خطی