مشخصات حالت گذرا از روی فضای حالت - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

بررسی پاسخ زمانی از روی فضای حالت

تشخیص تابع انتقال حالت و نحوه محاسبه ماتریس انتقال حالت 

نحوه تشخیص پاسخ سیستم از روی فضای حالت