بررسی مشخصات سیستم مرتبه دوم با استفاده از محل قطبها - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه تعیین مشخصات پاسخ حالت گذرای سیستم مرتبه دوم با توجه به محل قطبهای حلقه بسته تدریس شده است.