تحلیل حالت گذرای سیستم مرتبه دوم استاندارد-بیشینه فراجهش - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

 در این جلسه مشخصه بسیار مهم فراجهش بررسی شده و تستهای مرتبط حل شده است. با توجه به اینکه تا انتهای کنترل خطی با مشخصه فراجهش همواره سروکار خواهیم داشت، ضروری است دانشجویان به مباحث این جلسه تسلط بالایی داشته باشند.