حل تستهای مشخصات حالت گذرای سیستم مرتبه دوم - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه در ادامه جلسه 24، تست­های کنکور مرتبط با مشخصات زمان تاخیر، زمان صعود، زمان نشست و زمان اوج سیستم مرتبه دوم استاندارد حل شده است.