مشخصات حالت گذرای سیستم مرتبه دوم - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه مشخصه بهره dc، زمان تاخیر، زمان صعود، زمان نشست و زمان اوج سیستم مرتبه دوم استاندارد معرفی شده و تست­های مرتبط حل شده است.