معرفی سیستم مرتبه دوم و مفهوم میرایی - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه ابتدا سیستم مرتبه دوم استاندارد توصیف شده است. سپس مفاهیم مرتبط با نوع رفتار گذرای سیستم مرتبه دوم به صورت کاملاً مفهومی توضیح داده شده است تا مفهوم میرایی ، نسبت میرایی و ضریب میرایی کاملاً درک شود. همچنین در این جلسه یک جزوه تشریحی هم برای اثبات­های ریاضی ضمیمه شده است.