تحلیل پاسخ گذرای سیستم مرتبه اول - فیلم آموزشی کنترل خطی - کلاس آنلاین کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه پاسخ گذرای سیستم­های مرتبه اول و نحوه بدست آوردن ثابت زمانی و بهره dc سیستم مرتبه اول بحث شده است.