آموزش پایداری نسبی و ارتباط فضای حالت با جدول روث در کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه پس از اتمام حل تمام تستهای جدول روث از سال 68 تا 97 ، ارتباط فضای حالت با جدول روث و روش تستی برای ساده سازی حل تستهای این مبحث ارائه شده و با حل مثالهای کنکورهای سالهای گذشته تمرین شده است. در پایان، مبحث پایداری نسبی در جدول روث به صورت ساده و روان برای دانشجویان ارائه شده و تستهای مرتبط کنکورهای ارشد سالهای گذشته حل شده است.