آموزش حل تستهای جدول روث کنترل خطی در حالت خاص دوم


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه تستهای کنکورهای ارشد و دکتری مهندسی برق، ارشد مکانیک و ارشد هوافضا از مبحث حالت خاص دوم جدول روث با روشهای تشریحی و تستی برای دانشجویان حل شده است که مطالعه کامل این تستها شما را به تسلط لازم برای آمادگی در جلسه کنکور خواهد رساند.