مشاوره رایگان

آموزش مفاهیم پایداری در کنترل خطی


برای مشاهده و دانلود ویدیو این جلسه لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و در دوره ثبت نام فرمایید.

مباحث تدریس شده در این جلسه:

در این جلسه از کنترل خطی، یکی از مفاهیم اساسی کنترل یعنی پایداری توضیح داده شده است. پس از توضیح مفهوم پایداری در حوزه زمان، ارتباط آن با محل قطبهای سیستم تدریس شده است. پس از تدریس مفهوم پایداری، انواع مختلف پایداری شامل پایداری مجانبی، پایداری BIBO، و پایداری مرزی توضیح داده شده است. همچنین در این جلسه دسته بندی قطبهای سیستم براساس پایداری تدریس شده است.